0(532) 705 35 10
0(533) 040 21 80
0(232) 374 78 08

ROXOL 705-Kendİnden Yayılan Şap (1-5 mm)

Ürün Tanımı

Roxol 705, yüksek düzeyde akışkan, kısa sürede donarak kullanıma hazır hale gelen, 1 ile 5 mm arasındaki kalınlıklar için ve sadece içeride kullanıma göre formülize edilmiş, çimento esaslı, TS EN 13813’e göre üretilmiş, CT / C25 / F7 sınıfında kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır.

Kullanıldığı Yerler

- İç mekânlarda,

- Hastane, okul ve otellerde,

- Alışveriş merkezlerinde,

- Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

Özellİkler

- Elle veya makina ile uygulanır.

- Akışkandır, pompalanabilir.

- Polimer takviyelidir.

- Yüksek derecede kendiliğinden yayılma ve yerleşme özelliğine sahiptir.

- Yerden ısıtma için uygundur.

- Ulaşılması güç kesit ve boşluklara çok kolay yerleşir.

- Çatlaksız donar.

- Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.

- Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, doğal taş, granit, mermer, PVC, parke ve halı vb malzemelerle döşenmesi öncesinde zemini hazır hale getirmek için kullanılır.

- Yanmaz.

- Bayındırlık Poz no: 04.443/5

Uygulama Öncesİ Hazırlık

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.

- Zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.

- Mevcut zeminin nem oranı %3 ü geçmemelidir

. - Tamir gerektiren zeminler, çukurlar ve boşluklar şap uygulamasından önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.

- Normal ve düzgün emiciliğe sahip, mineral esaslı alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha önceden benzer malzemeler uygulanmış pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalıdır.

- Harcı duvar veya diğer yapı elemanlarından ayırmak amaçlı, şapın kuruma esnasında genleşmeden kaynaklanan çatlama riskini önlemek için NivoTech FoamTape yerleştirilmelidir.

- Kapı ve pencere eşikleri ile duvar

- zemin birleşim yerlerinde köşe bandı (manşet) kullanılarak yüksek akışkanlığa sahip olan tesviye harcının dışarı sızması önlenmelidir. Yüzey katkıları, sıva taşıyıcılar veya sıva iskeletli beton kullanılması durumlarında ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.

Uygulama

- Toz formdaki Bostik Roxol 705 Kendinden Yayılan Şap temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sıcaklığındaki su ile dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışım süresi min. 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

- Ürünün yayılma performansı ve mukavemet değerleri eklenecek su miktarına göre değişir. - Karıştırılan harç 3 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazırdır.

- Zemine dökülerek uygulaması yapılan kendinden yayılan şapı inceltmek için üzerine su katılmamalıdır.

- Şap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kalınlığa ulaşıncaya kadar yayılır / pompalanır. - Daha sonra zemine yayılan şap uygun alet (kirpi) veya mala yardımı ile boşlukların giderilmesi için yoklanır.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklaşık 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinaları ile durmadan çalışan karıştırıcılar kullanılmalıdır.

- Uygulama esnasında şap kendi kendine ve hızlı bir şekilde yayılır, böylelikle genel olarak uygulama sonrasında ek bir yayma ve düzeltme işine gerek kalmaz.

- Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre, seramik ve halı kaplama yapılacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir.

- Sürekli ıslak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dış mekânlarda, ahşap döşeme üzerinde ve endüstriyel alanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

- Uygulamanın uzman uygulamacılar tarafından yapılması tavsiye edilir.

Uygulama Sonrası Bakım

- Taze yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

- Şap içerisinde veya yüzeyinde kılcal çatlakların oluşumunu önlemek için doğrudan gün ışığı, sıcak veya şiddetli rüzgâr ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır.

- Ürünün öngörülen ve istenilen uzun süreli performansının elde edilmesi için, tüm uygulamanın tamamlanmasından sonra, en kısa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine bağlı olarak 24 veya 48 saat) işin amacına ve detayına uygun bir kaplama (seramik, halı, pvc, parke vb…) ile yapılan uygulamanın koruma altına alınması veya kaplanması gereklidir.

Sarfİyat

Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,5 - 1,7 kg / m². Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj

25 kg’lık kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Depolama

- Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

- Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Güvenlİk Önlemlerİ

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

E-Bülten Aboneliği

İndirim ve kampanyalarımızdan öncelikli olarak faydalanın !